Bedre indeklima

Du kan gøre noget for indeklimaet !

Vi har alle redskaber til effektivt at kunne forebygge og mindske spredning af Covid19 i danske skoler og institutioner.
Et godt indeklima er et vigtigt sted at starte: 

  • CO2 målere der viser hvornår luftkvaliteten er problematisk
  • regelmæssig udluftning
  • mekanisk ventilation
  • luftrensning

Du kan som forældre, lærer eller pædagog, gå til bestyrelsen eller skolelederen for at få dette implementeret.
I kan også som forældre slå jer sammen og samle ind til f.eks. en CO2 måler, en ventilator eller luftrenser.

Kontakt os gerne for mere information og råd & vejledning her: info@ssoi.dk  

CO2 MÅLERE

Efter konsultation med en ekspert i filtrering og ventilationsteknik kan Foreningen Sikre Skoler Og Institutioner anbefale disse CO2-målere:

SKYEN

Foreningen sikre skoler og institutioner har været i dialog med ÅBN om deres produkt SKYEN, som også måler CO2-værdier og f.eks. lyser rødt, når der skal luftes ud. Produktet er blevet testet i 30 danske skoler og har fået positive tilbagemeldinger. Projektet SKYEN er støttet af Real Daniafonden.

Der er medfølgende undervisningsmateriale til de klasser der installerer SKYEN. Læs mere om SKYEN HER.
Hvis du som forælder, lærer, pædagog, skole- eller institutionsleder vil høre mere om SKYEN så skriv til os på ps@ssoi.dk og få råd & vejledning.    

VEJLEDNING AF OPTIMAL VENTILATION:

Videoen her illustrerer meget enkelt hvordan du optimalt ventilerer et rum: https://www.youtube.com/watch?v=59tQeL0ehbM

  • lav gennemtræk vha. to åbne døre eller vinduer overfor hinanden der åbner ud til frisk luft.
  • hvis du ikke kan lave gennemtræk så benyt en mekanisk ventilator til at hjælpe med at blæse den potentielt Covid19 inficerede luft ud gennem en  dør/vindue der åbner ud til frisk luft

VIDEO AF HVOR NEMT VIRUS SPREDER SIG I ET KLASSELOKALE: