Formål

Foreningens formål

Foreningen Sikre Skoler og Institutioner har til formål at arbejde for et bedre indeklima og øget sikkerhed i de danske skoler og institutioner for både elever, lærere, pædagoger og andre personalegrupper i skolens og institutionernes tjeneste.

Det ringe indeklima og luftkvalitet i danske skoler og institutioner har længe været et stort problem. Ikke bare fordi det er en kilde til træthed og dårlig koncentrationsevne, men også fordi det er kilde til mange unødvendige sygedage hos både børn og voksne. Det koster hvert år det danske samfund dyrt, både når det kommer til helbred og til økonomi.

Efter Danmark blev ramt af corona pandemien med den luftbårne Covid19 virus er det blevet endnu vigtigere at sørge for et godt indeklima. Internationale eksperter fra f.eks. WHO, ECDC og CDC slår fast, at god luftkvalitet kan hjælpe med at forhindre spredning af virus.

Foreningen læner sig op af den nyeste internationale forskning fra bl.a. WHO, EDC, de amerikanske sundhedsmyndigheder, UNICEF og AAP, når det kommer til, hvilken konkrete tiltag og `værkstøjer´vi anbefaler at gøre brug af, hvilket desuden afhænger af, hvilken konkret situation både Danmark og den enkelte skole eller institution står i. Foreningen står således til rådighed med konkrete råd og vejledning, og et bredt udvalg af muligheder, som kan tilpasses den enkelte situation.

Foreningen noterer sig, at den danske Sundhedsstyrelse skriver i en publikation fra 2018, at et bedre indeklima virker smitteforebyggende mod luftvejssygdomme – som f.eks. Covid19. ( Kilde link )

Alligevel har myndighederne i Danmark nu fjernet alle smitteforebyggende tiltag fra institutioner og skoler. Dette er ikke alene sundhedsmæssigt uansvarligt ifølge internationale eksperter, men også en økonomisk dårlig forretning, da et lavere antal hjemsendelser, sygedage og indlæggelser, vil medføre at mor og far kan passe deres arbejde, og samtidig nedsætte behovet for behandling i det danske sundhedsvæsen.

Vi vil derfor gerne sætte forældre, lærere, pædagoger samt skoler og institutioner i stand til selv at gøre noget.

Det gør vi gennem oplysningskampagner på vores sociale kanaler, ved at lægge pres på de ansvarlige myndigheder og politikere, ved at anbefale konkrete tiltag til forbedring af luftkvaliteten i skoler og institutioner og ved at yde 1:1 rådgivning. Vores anbefalinger er i tråd med, hvad man allerede anbefaler fra f.eks. WHO og ECDC.